Utilizarea site-ului

Prin accesarea site-ului http://www.omniamedical.ro, utilizatorii consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă în jurisdicția utilizatorului.

Utilizatorii acestui site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.

Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Acest site poate conține trimiteri (link-uri) catre alte site-uri care nu apartin Omnia Medical Center sau unui afiliat al acesteia, drept pentru care Omnia Medical Center nu este răspunzătoare sub nici un aspect pentru conținutul acestor site-uri și nici pentru dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către deținătorii acestor site-uri.

Acest site este destinat persoanelor rezidente în România. Pentru verificarea aplicabilității acestor informații asupra cetățenilor nerezidenți, contactați sediul central Omnia Medical Center

Atunci cand intrati în contact cu noi, prin orice mijloc, când vizitați și navigați pe site-ul nostru, prin telefon, etc., Omnia Medical Center înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de dvs.

Prin date cu caracter personal se înteleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Omnia Medical Center nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor personale comunicate de catre dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Omnia Medical Center, potrivit notificării nr. 8566, în conformitate cu Legea 677/2001, în scopul efectuării de servicii medicale, în scopuri statistice sau pentru efectuarea de acțiuni de marketing direct. Mentionăm ca datele dvs. vor fi transferate în spațiul UE conform declarației dvs. de acord. Va puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată trimisă pe adresa Omnia Medical Center, B-dul Octavian Goga Nr. 14, Sector 3, București.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
În toate situațiile dumneavoastră aveți dreptul de a va adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege.
Observație: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la http://www.dataprotection.ro/

Omnia Medical Center își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.